September 09, 2020
Advertisement

Aplikacije i zaštita osobnih podataka

By Internet -

Pokušajte pogoditi koliko aplikacija koje imate instalirano imaju dozvole za pristup Vašim privatnim podacima?
Klikom na ikone moći ćete vidjeti podatke koji će Vas zasigurno iznenaditi!
Stoga, započnite 2012 tako da u svega nekoliko minuta provjerite Aplikacije koje koristite na društvenim mrežama te ograničite pristup istih Vašim privatnim podacima:

 → ako želite saznati više o eventualnom problemu ili nejasnoći
→ ako želite pokrenuti nekakvu zanimljivu diskusiju
→ ako imate bilo kakvo pitanje na ponuđene teme
Posjetite naš novi F O R U M i postajte, komentirajte, diskutirajte:

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.