June 16, 2019
Advertisement

AOL

By Internet -

america_onlineAmerica OnLine (AOL) – Amerčka tvrtka za pružanje komercijalnih informacijskih usluga na Internetu, sa sjedištem u Dulles-u, Virginia. Godine 1995. preuzima od Compuservea vodeći položaj među komercijalnim mrežnim sustavima.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.