May 05, 2019
Advertisement

Alias – Pseudonim

By Internet -

aliasAlias – Pseudonim, odnosno, alternativno ime ili oznaka koja se koristi za naslovljavanje poruka pojedincima ili skupinama korisnika na mreži; drugo ime računala na Internetu. Mrežni administrator računalu može pridružiti nekoliko različitih imena, a svako od njih upućuje na vrstu usluge ili posla koju računalo obavlja.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.