- Sve o Internetu - https://www.internetsvijet.com -

Adress – Adresa

adress [1]Adress – Adresa – svakoj web stranici na Internetu se dodjeljuje jedinstvena prepoznatljiva adresa. Adresa se označava i kao URL (Uniformed Resoure Locator). Na primjer adresa naše internet stranice je www.internetsvijet.com [2].