June 09, 2019
Advertisement

ADN – Advanced Digital Line

By Internet -

adnADN – (Advanced Digital Line) Digitalna linija brzine prijenosa od najčešće 56 kbps (kilo bita u sekundi) –  zakupljeni vod.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.