July 07, 2019
Advertisement

Account – korisnički račun

By Internet -

accountAccount – je korisnički račun, mrežno ime korisnika, identitet korisnika. Npr. imamo e-mail account ili e-mail korisnički račun kojega dobijemo od pružatelja e-mail usluge, pa za besplatni e-mail na net.hr poslužitelju e-mail korisnički račun bude na primjer vaše_ime@net.hr.

Leave a Reply

Pročitajte ovo prije nego ostavite komentar na blogu

Molimo provjerite komentare prije objavljivanja kako bi bili u skladu sa našim pravilima:

  • Koristite Vaše ime, a ne ključne riječi
  • HTML u potpisu NIJE dozvoljen!
  • Molimo Vas da se primjereno izražavate

Komentari koji nisu sukladni s gore navedenim pravilima biti će izbrisati ili označeni kao SPAM.